Tin tức & Sự kiện

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lộ trình đổi mới

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (3/9/1975 - 3/9/2017), Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã trả lời phỏng vấn về vấn đề đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Dịch vụ

Chống ăn mòn

Tư vấn và thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực chống ăn mòn, đánh giá hiệu quả bảo vệ của các hệ thống chống ăn mòn, cung cấp các giải pháp chống ăn mòn cho các trang thiết bị, đường ống công nghệ, kết cấu bê tông,… cho các công trình công nghiệp nói chung và công nghiệp dầu khí nói riêng.

Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Triển khai thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ nhằm quản lý tính toàn vẹn của công trình trong và ngoài ngành Dầu khí từ khâu lập dự an đầu bài, thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho các trang thiết bị và công trình trong bờ (ONSHORE) và ngoài khơi (OFFSHORE)

Sản phẩm

Anode hy sinh

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị, công trình biển, chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí... Do cơ chế tự hòa tan, anode hy sinh được sử dụng để lắp đặt cho các công trình mới và bổ sung/thay thế cho các anode hy sinh bị hòa tan/mất mát trong quá trình sử dụng.

Chất lỏng thủy lực - CTAT – HW 525

Chất lỏng thủy lực CTAT – HW 525 được sản xuất trên cơ sở glycol và hệ phụ gia tính năng nhập ngoại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cho một hệ chất lỏng thuỷ lực gốc nước sử dụng cho các hệ thống điều khiển thuỷ lực trong khai thác dưới biển ở các khu vực địa lý khác nhau.

Thư viện ảnh