PVEP và VPI hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ

PVEP và VPI hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ
Ngày 16/2/2017, tại Hội nghị công tác cung cấp dịch vụ dầu khí 2016 - 2017 được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và dịch vụ dầu khí. TS. Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc PVEP và TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI đã đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác quan trọng này.

TS. Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc PVEP và TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI ký Thỏa thuận hợp tác.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, PVEP và VPI sẽ bổ sung và phối hợp để cùng giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, PVEP và VPI sẽ hợp tác nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: Thăm dò, khai thác dầu khí; kinh tế quản lý; an toàn, sức khỏe, môi trường.

Đồng thời, hai bên tiếp tục hợp tác trong công tác đào tạo, tư vấn quản trị và phát triển nguồn nhân lực. PVEP hỗ trợ VPI để nâng cao chất lượng đào tạo về lĩnh vực khoa học công nghệ dầu khí thông qua việc tạo điều kiện cho các chuyên gia tham gia giảng dạy các khóa đào tạo chuyên sâu do VPI tổ chức trong lĩnh vực thăm dò, khai thác. PVEP tạo điều kiện để VPI cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu và định hướng phát triển chuyên gia, bao gồm cả đào tạo sau đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất kinh doanh của PVEP. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật dầu khí thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học, giao lưu.

 

Ngoài ra, PVEP và VPI cùng liên danh cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí; PVEP tạo điều kiện để sử dụng dịch vụ khoa học công nghệ của VPI cho các dự án của PVEP ở trong nước và nước ngoài…

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo PVEP đã trao tặng Giấy chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ xuất sắc nhất cho VPI, để ghi nhận sự đóng góp quan trọng của VPI đối với PVEP trong năm 2015 - 2016.

Tin: Tòa soạn TCDK

Số lần đọc: 3575,  Ngày đăng: 17/02/2017