Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng ăn mòn công trình

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá đường ống, bồn bể chứa, thiết bị áp lực và trao đổi nhiệt để đánh giá tình trạng trang thiết bị, công trình nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và định hướng bảo trì bão dưỡng định kỳ.

Phân tích môi trường, tác nhân gây ăn mòn trong môi trường

Phân tích môi trường, tác nhân gây ăn mòn trong môi trường: - - -

Theo dõi, đánh giá và phân tích nguyên nhân ăn mòn công trình

Theo dõi, đánh giá và phân tích nguyên nhân ăn mòn công trình

Khảo sát đường ống bằng kỹ thuật CIPS/DCVG

Khảo sát đường ống bằng kỹ thuật CIPS/DCVG

Hệ thống bảo vệ Catot (CP)

Hệ thống bảo vệ Catot (CP)

Hệ thống theo dõi ăn mòn bên trong (ICMS)

Hệ thống theo dõi ăn mòn bên trong (ICMS)

Lựa chọn vật liệu

Lựa chọn vật liệu

Lập bản đồ ăn mòn bằng công nghệ siêu âm tiên tiến Phased Array -HydroForm

Lập bản đồ ăn mòn bằng công nghệ siêu âm tiên tiến Phased Array -HydroForm Chi tiết tham khảo: /dich-vu/danh-gia-khong-pha-huy-ndt--35.html