Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Triển khai thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ nhằm quản lý tính toàn vẹn của công trình trong và ngoài ngành Dầu khí từ khâu lập dự an đầu bài, thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho các trang thiết bị và công trình trong bờ (ONSHORE) và ngoài khơi (OFFSHORE)

Kiểm tra, đánh giá vết nứt gây ra bởi xâm thực Hydro (HIC)

Nứt do xâm thực hydrô có thể xuất hiện trong thép dễ bị ảnh hưởng trong môi trường nước có chứa Sunfua hydrô. Đó là dạng nứt có liên quan đến hydrô và có thể có hai hình thái phân biệt: o Dạng thứ nhất : là nứt do xâm thực hydrô (HIC) và có thể xuất hiện ở những nơi có ít hoặc không ứng dụng hoặc không có ứng xuất dư tồn tại. Nó biểu thị như bị rỗ hoặc nứt rỗ theo hướng song song với bề mặt của tấm kim loại

Đo chiều dày còn lại của thành ống nồi hơi bằng đầu dò EMAT

Đặt vấn đề: Nhiệt độ rất cao trong các nồi hơi (hơn 8000C) có thể gây ra sự tạo thành oxit sắt cứng, ròn gọi là magnetite trên bề mặt trong và ngoài của các ống thép nồi hơi.

Dịch vụ NDT

Giới thiệu các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn công trình

Đánh giá không phá hủy (NDT)

Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT): - Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu, các dự án, cơ sở NDT; - Thiết kế, cung cấp và xây dựng hệ thống theo dõi ăn mòn bằng các phương pháp NDT; - Xây dựng cơ sở dữ liệu ăn mòn ban đầu bằng phương pháp kiểm tra chiều dày kim loại chính xác; - Đánh giá ăn mòn bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm chiều dày kim loại tiến tiến: A-Scan, B-Scan, C-Scan, S-Scan; - Xây dựng hệ thống, chương trình quản lý và triển lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array-HydroFORM); - Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn các trang thiết bị bằng phương pháp siêu âm tiên tiến: + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu kết hợp siêu âm mảng điều pha (Phased Array) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD).

Dịch vụ Lập kế hoạch kiểm định dựa trên Đánh giá rủi ro (RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh giá về nguy cơ hư hỏng của thiết bị.Theo đó, rủi ro được xác định dựa trên tổ hợp hai yếu tố khả năng hư hỏng (LOF) của hệ thống đường ống, thiết bị và hậu quả của hư hỏng (COF) nếu xảy ra.