Kiểm tra, đánh giá vết nứt gây ra bởi xâm thực Hydro (HIC)

Mô tả chung về ứng dụng : Nứt do xâm thực hydrô có thể xuất hiện trong thép dễ bị ảnh hưởng trong môi trường nước có chứa Sunfua hydrô. Đó là dạng nứt có liên quan đến hydrô và có thể có hai hình thái phân biệt:
o Dạng thứ nhất : là nứt do xâm thực hydrô (HIC) và có thể xuất hiện ở những nơi có ít hoặc không ứng dụng hoặc không có ứng xuất dư tồn tại. Nó biểu thị như bị rỗ hoặc nứt rỗ theo hướng song song với bề mặt của tấm kim loại
o Dạng thứ hai: tạo thành hàng nứt rỗ nối với nhau theo hướng xuyên cả chiều dày bởi các vết nứt tách giữa các tinh thể. Chúng là nứt do xâm thực hydrô theo hướng của ứng xuất (SOHIC). Chúng có tác động lớn hơn lên khả năng sử dụng của chi tiết hơn dạng thứ nhất bởi vì nó làm giảm khả năng chịu tải ở mức độ lớn hơn.


Kiểm tra yêu cầu mô tả đặc điểm của khu vực khuyết tật để phân biệt những tạp chất dạng điểm, tách lớp, và các giai đoạn khác nhau của nứt do xâm thực của hydrô (HIC).

Ưu điểm của sự quét góc điện tử (S-scan) cung cấp bởi OmniScan cho phép quét đồng thời từ - 300 đến + 300. Hình ảnh của kỹ thuật quét này cho phép người kiểm tra phân biệt được chỉ thị điểm và các khuyết tật nối liền với nhau.

Những yêu cầu kiểm tra đặc thù:

o Các thùng chứa bằng thép các bon có thành dày

o Dải chiều dày từ 10 đến 150mm

Những ưu điểm của kỹ thuật Phased-array

o Hình ảnh cho phép dễ dàng giải đoán những đường nối giữa các khuyết tật

o Thời gian chuẩn bị giữa các lần kiểm tra giảm do thiết bị gọn nhẹ

Dạng khuyết tật


o Tạp chất điểm

o Tách lớp

o Nứt do xâm thực hydrô theo hướng ứng xuất

Mô tả qui trình kiểm tra

· Kiểm tra bằng tay sử dụng thiết bị OmniScan và đầu dò dạng chuỗi đồng bộ pha (phased array)

· Sử dựng góc khúc xạ -300 đến +300 quét hình quạt

· Hiển thị dạng quét A, S

Các thiết bị cần thiết


· OmniScan PA

· Đầu dò chuỗi đồng bộ pha 5MHz, 16 biến tử

· Phần mềm TomoView cho sự phân tích tiên tiến

Dạng khuyết tật

o Tạp chất điểm

o Tách lớp

o Nứt do xâm thực hydrô theo hướng ứng xuất