Đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi

Đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi
Bài viết giới thiệu phương pháp đánh giá độ bền trạng thái ứng suất - biến dạng cho đoạn ống dẫn nổi của đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi, bằng cách sử dụng các mô hình toán học và phân tích kết quả của bài toán mô tả trạng thái ống dẫn nổi chịu tải trọng khai thác.
Không tồn tại hình ảnh về Đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi

Nhóm tác giả đã mô hình hóa các đoạn ống dẫn như các thanh dầm tiếp xúc với tầng đất nền theo thuyết Fuss-Winkler; xây dựng trạng thái thứ nguyên nhiệt - đàn hồi của ống dẫn nổi để xác định tải trọng chiều trục cực đại sinh ra trong quá trình khai thác ống dẫn, từ đó đánh giá độ bền ống dẫn theo các thuyết năng lượng. Phương pháp này giúp tính toán mức độ ảnh hưởng của đất nền lên ống; biểu thị sự phân bố lại nội lực trong ống dẫn nổi khi có sự biến thiên độ cứng của đất nền; xác định trạng thái giới hạn của ống dẫn đạt được tại bề mặt dưới ở khoảng cách không xa tính từ đầu mút của ống dẫn ngầm.

Chi tiết

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng