(Sản phẩm đã được đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với cục sở hữu trí tuệ)

Giới thiệu:

Phụ gia đa chức năng VPI – G được tổ hợp từ các phụ gia tính năng chuyên dụng sử dụng cho nhiên liệu etanol sinh học nhằm khắc phục các hạn chế của nhiên liệu pha etanol. Phụ gia VPI – G được chế tạo bởi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

Công dụng

Phụ gia đa chức năng VPI – G có thể sử dụng cho các loại xăng sinh học pha etanol hàm lượng cao (E10, E20,…). Phụ gia VPI – G có tác dụng phòng ngừa hiện tượng phân tách pha, chống ăn mòn kim loại, chống oxy hóa và chống đóng cặn các chi tiết động cơ (kim phun, suppap, …) trong quá trình tồn chứa, phân phối và sử dụng.

Phụ gia VPI – G được sử dụng cho xăng pha etanol theo hai chế độ sử dụng tùy theo mục đích phòng ngừa hoặc xử lý  với nồng độ 320 – 1000 ppm.


Ưu điểm:

         Phòng chống và hạn chế sự đóng cặn lên bề mặt chi tiết động cơ

         Hạn chế phân lớp và ăn mòn kim loại trong xăng sinh học

         Không tác động, ảnh hưởng đến môi trường

Chỉ tiêu kỹ thuật :

Cảm quan

Chất lỏng trong suốt màu nâu sáng

Tỉ trọng ở 200C

0,835 – 0,886

pH (2% trong 50% IPA)

Độ nhớt động học ở 25 oC (cSt)

6,5 – 7,5

11 – 15

Điểm đông đặc (oC)

Nhiệt độ sôi (oC)

< - 15

> 137

Nhiệt độ chớp cháy (oC)

> 72

Tính tan trong xylen

Tan hoàn toàn

Các biện pháp an toàn:

Bảo quản tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện và ngọn lửa hở. Bảo quản trong các bình chứa đóng kín khi không sử dụng. Không hít hơi, sử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, và quần áo. Lau và rửa sạch phần da bị tiếp xúc với sản phẩm bằng xà bông và nước sạch

An toàn và môi trường:

Sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học và không tác động đến hệ sinh thái

Thời hạn sử dụng:

2 năm từ ngày sản xuất


Chỉ tiêu kỹ thuật :

Cảm quan

Chất lỏng trong suốt màu nâu sáng

Tỉ trọng ở 200C

0,835 – 0,886

pH (2% trong 50% IPA)

Độ nhớt động học ở 25 oC (cSt)

6,5 – 7,5

11 – 15

Điểm đông đặc (oC)

Nhiệt độ sôi (oC)

< - 15

> 137

Nhiệt độ chớp cháy (oC)

> 72

Tính tan trong xylen

Tan hoàn toàn